За Нас


Историја

Здружение на граѓани, љубители на планинскиот велосипедизам “Велес Бајкинг“- Велес е формирано како правен субјект на 11 ноември 2014 година , иако идејата за оваков вид на дејствување постои многу порано, уште пред неколку години.

Согласно статутот на здружението, ЗГ “Велес Бајкинг“ – Велес во 2018 година влегува веќе како искусен тим кој организира велосипедски настани со највисоки препораки во Р. Македонија. Во досегашното постоење на нашето здружение се запишани 6 изминати години на организација на АЗОТ мтб Предизвик, велосипедската тура „Питијада“ 2014-2019 а од 2020 година со променето име „Велосипедска рекреативна тура ВЕЛЕС мтб tour“. Велосипедска тура По Македонските Степи, Вело винската тура и многу други.

Во работата на здружението се запишани и неколку маркации на велосипедски патеки низ цела Македонија. Од неуморните волонтерски раце на членовите на Велес Бајкинг се поставени преку 200 унифицирани дрвени ознаки за маркација, вкупно 9  велосипедски патеки или преку 220км маркирани патеки за велосипедие резултатот на нашиот труд во изминативе 6 години постоење.

 

Визија на ВБ

Велес Бајкинг како регионален лидер во поттикнување и овозможување на одржлив систем од функционални велосипедски патеки во нашата природа, поттикнати и наменети за заедницата за подобар квалитет на живот и подобра локална економија за сите генерации.

 

Мисија на ВБ

– Работата на Здружението се заснова на: Развој на партнерства и култура на соработка помеѓу сите заинтересирани страни од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор на територијата на Р.Македонија  и надвор од границите на Р.Македонија.

– Здружението промовира здрав животен стил со едукативен, хуманитарен, еко карактер кој го подржува развојот на велосипедизмот и креира велосипедско искуство преку искусување и запознавање со природните убавините низ Македонија. Промоција на вмрежувањето, размена на искуства, добри практики и остварување на синергии.

 

Капацитет на организацијата

Работата на Здружението се заснова на:

– Развој на партнерства и култура на соработка помеѓу сите заинтересирани страни од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор на територијата на Р.Македонија  и надвор  од границите на Р.Македонија.

– Промоција на вмрежувањето, размена на искуства, добри практики и остварување на синергии.

– Нашата организација верува во успехот. Таа со своето знаење ќе делува позитивно кон реализирањето на потребите на граѓаните од доменот на давање на помош и инструкции во развојот на велосипедизмот. Нашата организација  придонесува за развојот на младите луѓе во достигнувањата на нивните потполни физички, интелектуални, општествени, културни, социјални и духовни можности како поединци, како одговорни граѓани и како членови на Здружението.

– Да развива и поттикнува кај своите членови, и останатите вљубеници во велосипедизмот,  интересирање и склоност кон велосипедизмот како спорт.

– Да иницира, поттикнува и организира дебати, конференции, семинари, натпревари, панел дискусии или јавни трибини за актуелни прашања од областа на велосипедизмот како спорт.

  Велес Бајкинг нема постојано вработени во својата организација, но во рамките на своите активности, поставува и прави договори на дело на одредено време, во согласност со проектите кои ги спроведува.

Согласно Статутот на организацијата, Велес Бајкинг за 2021 година има 30 редовни членови, 30-на пасивни членови, 2-ца почесни членови за 2021 година и еден доживотен почесен член. Со работата управува Извршен орган и Надзорен орган, генерален секретар, благајник. Сите функции имаат мандат од две години, сите органи на здружението се избираат на редовно или вонредно годишно собрание.