Ви ја преставуваме Велосипедската патека „5 извори“ во Ивањич, Хрватска

Ви ја преставуваме Велосипедската патека „5 извори“ во Ивањич, Хрватска

Патеката е во најголемиот дел асфалтирана и може да се вози и со деца +10г. Вкупна должина на патеката е 25км, со успон 480м, и 267м елевација. Предноста е што патеката е мешана, асфалт и земја, угорнините се кратки и незахтевни, а може да се извози за вкупно 2 часа.

Почетна и крајна точка е засека Černehi односно пред семејна куќа во Ивањич. Во склоп на патеката има и мала станица за поправка на велосипеди (станица за поправка, компресор, алати и др.)

Освен за велосипедизам, патеката е добра и за трчање, пешачење и други активности на отворено.

Напомена: Патеката нема специфични ознаки за велосипедизам

   

http://www.gpsies.com/mapUser.do?username=webgraf