Велес Бајкинг со план и програма на активности за 2021 година

Велес Бајкинг со план и програма на активности за 2021 година

Здружението избра и членови на Извршниот и Надзорниот орган, со нов мандат од две години

На своето вонредно годишно собрание, здружението на љубители на планински велосипедизам Велес Бајкинг, го усвои планот и програмата за оваа 2021 година. Исто така беа усвоени и двата извештаи ( Наративниот и Финанскискиот) за работа на здружението за 2020 година. Покрај овие документи беа избрани и членови на Извршниот и Надзорниот орган со мандат од две години до наредно редовно Собрание, согласно Статутот на Здружението.

Во програмата на здружението за 2021 година главно место имаат двата организирани настани кое здружението ги организира и тоа outdoor festival АЗОТ2021 мтб предизвик во регионоа на АЗОТ со централно место во с.Богомила. Настанот оваа година ќе се одржува по 7-ми пат, додека велосипедската рекреативна тура низ Велешките патеки, која изминатите години беше позната како „мтб Питијада“ а од минатата година со ново име „Велес мтб tour 2021“ ќе се одржува по 8-ми пат. Термините за одржување на овие два настани сеуште не се официјализирани иако неофицијално согласно годишниот календар на велосипедски настани и двата настани имаат свој термин. Според овој календар, outdoor festival АЗОТ2021 мтб предизвик ќе се одржи на 22-23 мај, додека „Велес мтб tour 2021“ ќе се вози на 17 октомври. Секако, ова е возможно само доколку пандемијата на вирусот КОВИД-19 се намали или воопшто ја снема.

Покрај овие два настани здружението Велес Бајкинг како и секоја година, редовно ќе учествува на сите останати организирани велосипедски настани кои се во план за одржување низ Македонија. Почнувајќи од мај месец ќе започнат и ноќните тури кои здружението ги организира еднаш неделно во текот на цела година. Секако во план се и добропознатите Team building викенди кои здружението ги организира.