Tag: #ВелоЧЕНизПореЧЕ

  • ВелоЧЕ низ ПореЧЕ 2021

    ВелоЧЕ низ ПореЧЕ 2021

    Да уживаме во сликите од третиот по ред велосипедски настан кој се одржува во преубавото Поречие.

  • Патуваме низ Македонија: Низ Поречието со точак

    Патуваме низ Македонија: Низ Поречието со точак

    Порече (Поречие, Поречје) — етногеографска област во западниот дел на Македонија, долж течението и целата долина на реката Треска (Голема Река) од двете нејзини страни. Оттаму е и неговото име. Порече името го добило по својата местоположба, бидејќи се простира по течението на реката Треска, или Голема Река како што ја викаат старите. Оттаму е изразот Порече, како дијалектна […]