Србија планира да изгради велосипедска патека долга 100км

Србија планира да изгради велосипедска патека долга 100км

Српските власти се во план да изградат 100км велосипедска патека која ќе ги поврзува Нови Сад и Зрењанин

Покраинскиот Секретаријат за економија и туризам ќе ја финансира изработката на студија за трасата и проектот за туристичка сигнализација за нова велосипедска патека, која ќе ги поврзува Нови Сад и Зрењанин, преку Тител.

Дизајнот и проектот ќе ги направи инвеститорот „Танграм проект“ од Нови Сад, а вредноста само на дизајнот овој проект ќе чини близу 3,5 милиони Српски динари или околу 30.000 евра.
Според тендерската документација за спроведените јавни набавки, на циклотуризмот му е потребно посебно внимание во Војводина, бидејќи е еден од најбрзорастечките видови на туризам кој е одржлив и еколошки и дека инвестициите во инфраструктурата се многу помали во споредба со класични форми на туризам.
Главната траса е 77,5 километри и ги поврзува Нови Сад – Ковиj – Гардиновци – Тител – Кничанин – Перлез – Лукино Село – Зрењанин. Алтернативната траса ќе има 19,7 километри и ќе ги поврзе Вилово, Лок и Тител, а ќе има и дополнителна траса од два километри, што ќе води до ресторанот „На крајот на светот“.
Вкупната должина на трасата е 99,3 километри.
Дизајнерот ќе има задача да ја дизајнира и лоцира трасата, да ги изврши сите потребни тестови на теренот (на пример, на кој дел од патеката ќе се градат специјални патеки и на кои ќе се користи постојниот тротоарот), и да ја дизајнира придружната содржина, што би обезбедило голем број на циклотуристи да го користат овој пат, а со тоа да се зголеми и туритичата понуда од овој вид.
(превземено од Autor: Gorica Nikolin – gorica@021.rs)
П.С.
Во меѓувреме, активистите за велосипедски патеки, промоторите на велосипедскиот туризам како една од туристичките гранки која е во енормен подем во светот, кај нас се маргинализирани и ставени во групата на садо-мазохисти. Се поголем број на велосипедски настани се укинуваат, нема никаков интерес за поддршка на велосипедски настани, секој се снаоѓа како знае и умее…
Но да бидеме рационални, да почекаме 100-на години, можеби и ние ќе видиме дел од овие светски убавини.
До тогаш, ако немате попаметна работа – возете велосипед!!!!