Рудник

Рудник

Отвoрање на сезоната. Mалку потешко од очекувањата за патеката, но добро поминавме без никакви оштетувања и дупнати гуми. Trеk-от на Зоки имаше убаво крштевање! 🙂