Connect with us

Останато

Продолжува инцијативата за укинување на забраната за превоз на велосипеди во воз

Во изминативе денови беше покрената инцијатива за укинување на забраната за превоз на велосипеди во воз. Иако доста ветувачки во првите денови каде се потпишаа 710 лица, сепак планот за оваа инцијатива беше да собереме преку 1.000 потписи и со овие потписи да поднесеме писмено барање до надлежните органи ( Македонски Железници) за средба на која ке се разгледуваат можностите за превоз на велосипеди со воз.

Според веќе пристигнатите потписи, сугестии и предлози ќе се формира заедничко барање со кое се надеваме дека ќе успееме во оваа иницијатива и конечно веќе со првите пролетни денови секој велосипедист СЛОБОДНОќе може да се превезува со својот велосипед до саканата дестинација.

Ве охрабруваме да продолжите да ја ширите оваа иницијатива и да поканувате ваши пријатели за потпишување на иницијативата. Доколку сеуште ја немате пополнето иницијативата, повелете ЛИНК

Со надеж дека ќе успееме!!

Copyright © 2021 VelesBiking