Пештера Змејовица

Пештера Змејовица

Неколку слики од пештера Змејовица, која се наоѓа на  4км североисточно од манастирскиот комплекс во село Зрзе, општина Долнени.

       

Змејовица (позната и како Змеоец или Змејовец) е сместена на највисокиот дел на западната падина на надморска височина од 1410 метри, веднаш под самиот срт на планината Даутица помеѓу селото Крапа на запад, манастирот „Св. Преображение“ – Зрзе на југ и врвот Мовнатец над селото Маргари на исток.

Пештерата Змејовица има должина од 68 метри и облик на една голема сала која е висока 15 метри и широка околу 11 метри. Непредно на влезот од оваа сала преку мал ходник се отвора и една помала сала со висина од 3 метри и широчина од 4 метри, од кој се отвора тесен и непрооден ходник кон југоисток. Од источниот ѕид на главната сала се отвораат четири ходници од кои два во источен и два во југоисточен правец кои најверојатно се спојуваат во голема сала на околу петнаесетина метри длабочина. Сите отвори на овие ходници се тесни и веднаш започнуваат со многу голема стрмнина чии што камени ѕидови се многу мазни и секогаш влажни заради што се многу лизгави и опасни за спуштање. Поради овие одлики и неможноста за прикачување опрема на стрмните, мокри и меки гранитни ѕидови, пештерата Змејовица е најмалку истражена, со непозната целосна длабочина на внатрешноста. На североисточната страна во пештерата се наоѓа едно елипсовидно проширување што личи на долап, а вдлабнатината му е исполнета со вода. Кладенците со вода во пештерата Змејовица, од месното население се сметаат за многу издашни и лековити, а исто така се смета дека нивната вода избива во познатиот силен извор во манастирот на Зрзе. На почетокот на 90-тите, во 1992 година, вршени се испитувања за штедроста и издашноста на изворите во внатрешноста на пештерата Змејовица со цел да се реши проблемот за водоснабдување на градот Прилеп, при што со моторни пумпи на агрегат три дена непрестајно се црпела водата сè до нивното престанување со работа поради снемување гориво. По билото на планината Даутица, на околу 800 метри јужно од главниот отвор на Змејовица, веднаш до сртот над Зрзескиот манастир, се наоѓа уште една јама – отвор, во која се забележува голем процеп кој води кон север, поради што може да се претпостави дека таа е поврзана со главниот систем на пештерата.

    

Извор, Википедија.мк

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0