Отворени реакции од Планинарските клубови и здруженија за укинување на мерката за забрана за движење по планините

Отворени реакции од Планинарските клубови и здруженија за укинување на мерката за забрана за движење по планините

Повеќе од 5500 индивидуални потписници, 40-на планинарски клубови, велосипедски здруженија и поединци љубители на планината ја поддржаа иницијативата за укинување на забрана на движење во шума . Во целост  го објавуваме Протестното писмо.

ПРОТЕСТНО ПИСМО

И БАРАЊЕ ЗА ПРЕИСПИТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Одредби од меѓународното и домашното право кои се кршат со донесената забрана:

  • УНИВЕРЗАЛНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТ

Член 13 1.Секој има право на слобода на движење и избор на престојувалиште во границите на одделна држава

  • УСТАВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 27 Секој граѓанин на Република Македонија има право слободно да се движи на територијата на Републиката и слободно да го избира местото на своето живеалиште

  • ПРЕПОРАКИ НА СВЕТСКАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО ВРСКА СО ПАНДЕМИЈАТА СО COVID-19

Линк до Прес конференцијата со препораките на Светската здравствена организација во врска со зачувување на менталното и физичкото здравје на луѓето во услови на пандемијата со COVID-19:

https://www.facebook.com/WHO/videos/217917702946446/UzpfSTEwMDAwNDY4Mzc4ODI1OToxNTEwMDkzNzA1ODIzNDA4/

Со големо разочарување ја примивме веста објавен на 16 април 2020 за воведување забрана за движење во шума и шумско земјиште од 6 до 20 часот,која стапи на сила на 17 април. Ги наведуваме следните аргументи заради кои сметаме дека оваа одлука треба да се преиспита и укине:

  1. Бараме отчет врз база на која анализа, индикатори и аргументација се донесе мерката, без консултативен процес со засегнати страни – граѓаните, на тотално недемократски и авторитарен начин.
  2. Сметаме дека оваа мерка не е целисходна – се објавува во период кога голем дел од планинските и шумските предели се се уште под снежна покривка или се со влажна почва од неодамнешните врнежи, а временските прилики не сугерираат поволни услови за ширење на пожари.
  3. Планинарите и рекреативците не се закана за ширење на пожари – надлежните служби нека си преземат други мерки ефикасно доколку доследно ги спроведуваат важечките закони и прописи кои се однесуваат на заштита на природата и на шумите.
  4. Забраната за движење во шума и рекреативни места претставува кршење на човековото право на слободно движење и кршење на уставно право на граѓаните. Како одговорни институции кои го почитуваат правото, мерките треба да ги базирате на овие норми.
  5. Огромен дел од населението во државата доследно ги спроведува посебните мерки на Владата за борба против епидемијата на Ковид 19 – се придржува кон забраните за движење во пропишаните часови и денови, Полицијата реагира и санкционира прекршувања.
  6. Тотално е неразумно Владата и институциите да воведуваат дополнителни отежнувачки мерки кои крајно негативно ќе влијаат на психофизичката состојба на значителен дел од популацијата, укинувајќи ги сите опции за разумно и одговорно изложување на сончевите зрази и благотворното дејство на кислородот и чистиот воздух. Препорака на Светската здравствена организација е да се носат мерки кои нема да бидат контраиндицирани со психофизичкото здравје на популацијата. Последнава мерка е токму таква – ректна закана и ризик за влошување на психофизичкото здравје.

Поради ова бараме под итно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ДА ЈА ПРЕИСПИТА СВОЈАТА ОДЛУКА ЗА ВОВЕДЕНАТА ЗАБРАНА И ДА ЈА УКИНЕ, со што ќе овозможи слободно движење во природните предели на државата, во шумите и на планините, на одговорни индивидуи чија единствена цел е зачувување на здравјето и уживањето во природа. Неодговорното однесување и прекршување на мерките во врска со ширење на заразаза нека биде соодветно санкционирано!

Како сериозна Влада која треба да работи во интерес на граѓаните и своите политики да ги базира во функција на благосостојбата на гражаните, сметаме дека треба да се има координиран пристап меѓу државните органи а не поединечни министерства да носат на своја рака вакви изолирани, крајно авторитарни и контрапродуктивни одлуки.

Истовремено, апелираме до вас како надлежни во рамките на своите ингеренции да ги насочите своите капацитети и своите ресурси и да вложите напори за решавање на суштинските проблеми во земјава и вистинско зачувување на шумите и шумските предели од активности кои навистина ги загрозуваат.

Потписници:

Вклучително и листа на физички лица потписници на петицијата:

https://www.change.org/prortivzabranazadvizenjevoshumi