ЗИМСКА ИДИЛА НА АЗОТ

ЗИМСКА ИДИЛА НА АЗОТ

Прекрасни Фотографии од патеката на релација планинарски дом Чеплес- врв Солунска Глава, природни убавини на снежна покривка од  преку 70 см

Уживајте!!!!

IMG_20160123_134438  IMG_20160123_134423

IMG_20160123_082457  IMG_20160123_082451

IMG_20160123_101738  IMG_20160123_101722

IMG_20160123_083445  IMG_20160123_074723

IMG_20160123_082829  IMG_20160123_092839

IMG_20160123_092834  IMG_20160123_092843

IMG_20160123_083536