Германија го отвори автопатот од 90-на километри, кој е целосно без автомобили

Германија го отвори автопатот од 90-на километри, кој е целосно без автомобили

Германија ги отвори првиот дел од 90-километарскиот автопатот за велосипеди, поврзувајќи 10 западни градови, вклучувајќи ги Duisburg, Bochum, и Hamm, како и четири универзитети кои во овој регион.

Овој автопат ќе биде целосно наменет за велосипеди, целосно опремен со преодни ленти, надвозници и подвозници за крстосници, па дури и улични светилки.

Според долгогодишната студија овој велосипедски авtoпат ќе го намали сообраќајот во Германија со 50.000 возила дневно.

Во нашето опкружување овие велосипедски патеки засега остануваат само убав сон, а во меѓувреме загадувањето и понатаму ни е топ тема.