Category: Членови на Велес Бајкинг

Активни членови за 2022 година

Зоран Јаневски, Велес – Претседател на Велес Бајкинг, активен член од  20.10.2014 година Павел Ангелов, Велес – Член на Извршен Одбор на ВБ, активен член од 2019 година. Никола Ангелов, Велес– Член на Извршен Одбор на ВБ, активен член од 2017 година. Ненад Дафинчевски, Велес – Член на Извршен Одбор на ВБ, активен член од