7-от outdoor festival #АЗОТ2021мтбПредизвик е презакажан за 11-12 септември

7-от outdoor festival #АЗОТ2021мтбПредизвик е презакажан за 11-12 септември

Поради актуелните забрани за движење низ шуми, Организаторот на настанот #ВелесБајкинг реши да го помести терминот на одржување на овој голем регионален настан.

Новиот термин за одржување на настанот е закажан за 11 и 12 септември 2021 година.

сите детални информации на

АЗОТ мтб ПРедизвик – Sport Events (velesbiking.mk)

https://www.facebook.com/events/2406385412840279/?ref=newsfeed