40 години од планинскиот велосипедизам

40 години од  планинскиот велосипедизам

На 21 октомври 1976 година се  одржала првата Repack Race трка која подоцна е  земена како  датум за настанување на планинскиот велосипедизам – според Marin Museum of Bicycling (MMB).

 

Прочитајте повеќе на

Mountain biking was born 40 years ago today