3-јуни, Светски ден на велосипедот

3-јуни, Светски ден на велосипедот

Светскиот денна велосипедизмот (World Bicycle Day) е прогласен во април 2018 година. Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи 3 јуни за Меѓународен светски ден на велосипедот.

Со Резолуцијата за Светскиот ден на велосипедотсе препознава „уникатноста, долговечноста и разноврсноста на велосипедот, кој се користи веќе два века. Велосипедот преставува едноставно, достапно, доверливо, чисто и еколошки соодветно одржливо превозно средство.

Еден од првите промотори на оваа идеја е Полскиот научник Лешек Сибилски (Leszek Sibilski).

Редовната физичка активност со умерен интензитет – како што се пешачење, возење велосипед или спортување – има значителни придобивки за здравјето. Станувајќи поактивни во текот на денот на релативно едноставни начини, луѓето можат многу лесно да ги постигнат препорачаните нивоа на активност.

Исполнувањето на потребите на луѓето кои пешачат и возат велосипед продолжува да биде клучен дел од решението за мобилност за да им се помогне на градовите да го спарат растот на населението од зголемените емисии и да го подобрат квалитетот на воздухот и безбедноста на патиштата. Пандемијата КОВИД-19 исто така доведе многу градови да размислат за своите транспортни системи.
Светскиот ден на велосипедот е посебен ден во кој треба да уживаат сите луѓе, без оглед на која било карактеристика. Велосипедот како симбол на човечкиот напредок и унапредување , толеранција, меѓусебно разбирање и почитување го олеснува социјалното вклучување во општеството и културата на мирот. Велосипедот понатаму е „симбол на одржлив транспорт и пренесува позитивно порака за поттикнување на одржлива потрошувачка и производство и има позитивно влијание врз климата.

Светскиот ден на велосипедот се поврзува со промовирање здрав начин на живот.

ВОЗЕТЕ ВЕЛОСИПЕД, ЖИВЕЈТЕ ЗДРАВО!!!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA