Во Турција се отвори најдолгата непрекината велосипедска патека на светот

Во Турција се отвори најдолгата непрекината велосипедска патека на светот

Турција изгради нова велосипедска патека во јужна Турција која битно ќе влијае во туризмот во тој регион. Новата велосипедска патека од 26 километри ќе привлече национални и меѓународни настани и ќе го зголеми интересот за туризмот во тој регион.


Велосипедската патека, кој ги поврзува Самандаг и Арсуз, два регионо во најјужната турска провинција Хатај, се отвори минатиот месец и привлекува интерес заради својата природна поставка бидејќи се наоѓа по должината на медитеранскиот брег. Покрај привлекувањето туристи во регионот, велосипедската патека се очекува да биде домаќин на национални и меѓународни велосипедски настани.