Активни членови за 2022 година

Активни членови за 2022 година

Зоран Јаневски, Велес – Претседател на Велес Бајкинг, активен член од  20.10.2014 година

Павел Ангелов, Велес – Член на Извршен Одбор на ВБ, активен член од 2019 година.

Никола Ангелов, Велес– Член на Извршен Одбор на ВБ, активен член од 2017 година.

Ненад Дафинчевски, Велес – Член на Извршен Одбор на ВБ, активен член од 2018 година.

Александар Попов, Велес – Претседател на Надзорен Одбор на ВБ, активен член од 2017 година.

Цветко Костадиновски, Велес  – Член на Надзорен Одбор на ВБ, активен член од 2020 година.

Лазе Петрушевски, Велес  – Член на Надзорен Одбор на ВБ, активен член од 2014 година.

н.е. Хенрик Маркуш, Братислава, Словачка Република, амбасадор на Р.Словачка во Македонија – Доживотен почесен член на ВБ

Дарко Тодоровски, Велес – активен член од 2018 година.

Владо Јорданов, Велес – Член, активен член од 2018 година.

Филип Иванов, Велес – Член, активен член од 2020 година.

Ненад Ставровски, Велес – Член, активен член од 2020 година.

Драган Ефтов, Велес – Член, активен член од 2020 година.

Игор Талески, Скопје – Член, активен член од 2020 година.

Стојан Стојанов, Велес – член од 2021 година

Николче Несторов, Велес – Член, активен член од 2021 година.

Сашко Арсовски, Велес – Член, активен член од 2021 година.

Петре Георгиевски, Велес – Член, активен член од 2021 година.

Илија, Виктор и Александра Пешови, Велес – активни членови од 2021 година

Богданчо Драскачев, Велес – Член, активен член од 2021 година.

Александар Цацаноски, Скопје – Член, активен член од 2021 година.

Филип Крстевски, Велес – активен член од 2021 година.

Тошо Крстевски- активен член од 2021 година.

Орце Коцевски, Велес – активен член од 2021 година.

Бранислав и Давид Николовски, Скопје – активни членови од 2022 година.

Драган Димов – активен член од 2022 година.

Горан Јакимовски, Куманово – активен член од 2022 година

Златко Атанасовски, Велес – активен член од 2022 година

Игор Трајков, Велес – активен член од 2022 година

Игор Брзанов, Скопје – активен член од 2022 година

Тоше Јованов, Велес – активен член од 2022 година

Александра Левкова, Велес – активен член од 2022 година

Александар и Руми Ризови, Велес – активни членови од 2022 година

Кристијан Панајотовиќ, Илинден – активен член од 2022 година

Игор Ѓорѓиев, Велес – активен член од 2022 година

Игор Талески, Скопје- активен член од 2022 година

Ненад Ставровски, Велес – активен член од 2019 година

Благој Ѓорчевски – Котенце, Велес – активен член од 2022 година

Лоренс Стојков, Велес – активен член од 2022 година

Давид Димитриевски, Велес – активен член од 2022 година

Драгана Ристиќ, Скопје – активен член од 2022