en-U АлШар е нашето сонце, и тоа ќе сјае уште многу години! – Велес Бајкинг

АлШар е нашето сонце, и тоа ќе сјае уште многу години!

You may also like...